Gallery

कटहरी गाउपालिकाको जुड़ीमा संचालन गरिएको बाढी पीड़ित सहयोगार्थ मेडिकल क्याम्पबाट 100+ मुसहर समुदायका ब्यक्तिहरु लाभांवित भएको छ ।

Share on......

Leave a Comment