Tag: AHRC

नेपालका महान्यायाधिवक्तालाई एयिशन ह्युमन राइट्रस कमिशनले लेखेको खुलापत्र

नेपालका महान्यायाधिवक्तालाई एयिशन ह्युमन राइट्रस कमिशनले लेखेको खुलापत्र

श्रीमान अग्नी खरेलज्यू महान्यायाधिवक्ता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रामशाह पथ, काठमाडौं नेपाल ।...

Read More
Loading