Author: THRDA

अधिवक्ताको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०४/०८ गते) तराई मानव अधिकार रक्षक संजाललाई मानव अधिकारसंग सम्बन्धित मुद्दाहरुको अनुगमन, पिडीतहरुलाई कानुनी परामर्श तथा अदालतमा वहस पैरवी समेत गर्नको लागी एकजना अधिवक्ता आवश्यक परेकोले यो सूचना...

Read More