Category: Careers

अधिवक्ताको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०४/०८ गते) तराई मानव अधिकार रक्षक संजाललाई मानव अधिकारसंग सम्बन्धित मुद्दाहरुको अनुगमन, पिडीतहरुलाई कानुनी परामर्श तथा अदालतमा वहस पैरवी समेत गर्नको लागी एकजना अधिवक्ता आवश्यक परेकोले यो सूचना...

Read More

Vacancy Announcement- Human Rights Officer

                                                Published  Date : 28 June 2019   Terai Human Rights Defenders (THRD) Alliance is seeking a competent Nepalese candidate for the following position: Position – HUMAN RIGHTS OFFICER...

Read More

Vacancy Announcement

Terai Human Rights Defenders (THRD) Alliance is seeking competent, smart, energetic and aspiring Nepalese candidates for the following position: 1. Position – FUNDRAISING OFFICER (1) Salary: Negotiable Working Days/Hours: Sunday...

Read More
Loading